You Burn Me

You Burn Me

原文 You burn me 出处 《If Not, Winter》,萨福(古希腊语:Σαπφώ,伊欧里斯方言:Ψάπφω,英文:Sappho,约前630年代-前 …

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

You Burn Me